4 U.D. Sans-C.D. Tortosa. En blanc i verd
 

U.D. Sans - C.D. Tortosa

Les cròniques
El partit
Data: 07/03/1948
Temps de joc: 45' + 45'
Les dades