Informem que els jugadors Sergio Rodríguez i Sergi Vicente han causat baixa | Twitter

Data: 23/05/2020 13:11

Font: @uesants | Twitter

Autor: @uesants

Text: