Informem que els jugadors Sergio Rodríguez i Sergi Vicente han causat baixa

Data: 23/05/2020 13:11

Font: @uesants | X

Autor: @uesants 

Text: