El mig del camp es queda sense el caràcter i la intensitat de @Guillemhdz8 !

Data: 12/05/2020 17:47

Font: @D3Esportiu | X

Autor: @D3Esportiu 

Text: