El mig del camp es queda sense el caràcter i la intensitat de @Guillemhdz8 ! | Twitter

Data: 12/05/2020 17:47

Font: @D3Esportiu | Twitter

Autor: @D3Esportiu

Text: