Sanció a la U.E. Sants

Data: 27/04/2017

Font: fcf.cat

Autor: Federeació catalana de fútbol 

Text:
L'informació ha estat extreta de fcf.cat

Art. 293 - Per haver comès alineació indeguda, pèrdua del partit per aquest club per 3 gols a 0.
Tot i que l'àrbitre de l'encontre no manifesta en l'acta del partit que es produís cap irregularitat, el vídeo de l'encontre aportat pel club U. At. Horta ha posat de manifest que el club UE Sants va participar en un temps determinat del partit amb 12 jugadors, produint-se per tant una substitució supernumerària que se sanciona com a alineació indeguda de conformitat amb l'article 293 del Reglament General.
Respecte a la validesa del vídeo aportat, l'àrbitre de l'encontre aclareix la correspondència de les imsatges amb el partit en qüestió.
Així, a requeriment del Comitè de Competició, el col·legiat aclareix el següent:
"1. Que el vídeo aportat per l'U. At. Horta correspon al mencionat encontre i que sóc jo mateix qui es visualitza arbitrant en aquesta prova videogràfica. 2. Que en cap moment vaig autoritzar l'entrada al terreny de joc del jugador dorsal número 21 de l'UE SAnts Sr. Gerard Coronado Garcia amb DNI **.***.**** i que en cap moment vaig veure durant el transcurs del partit que aquest mateix jugador estigués dintre dels límits del terreny de joc una vegada substituït."
Aquesta no visualització per part de l'àrbitre de la situació antireglamentària no evita que es pugui fer la comprovació del fet per mitjà del vídeo aportat, conduint doncs a la imposició de la sanció corresponent.