Fotografia del Camp del Pujolet de Manresa als anys 20

Data: 08/04/2021 10:30

Font: @futbolantic | X

Autor: @futbolantic 

Text: