Així les clava el nostre nou fitxatge! | Twitter

Data: 19/07/2021 19:58

Font: @uesants | Twitter

Autor: @uesants

Text: