C. d'E DE SABADELL -U. E. DE SANS

Data: 23/04/1923

Font: La veu de Catalunya

Autor:

Text:
C. d'E DE SABADELL -U. E. DE SANS

(Camp del Sans)

Sabadell, 1; Sans, 2

No tingué gaire interès aquest partit, l'únic que mancava jugar del grup A. Uns i altres contendents es limitaren a una actuació discreta, sense esforçar-se a vèncer ni a evitar ésser vençuts. En el primer temps s'apunta el Sabadell el seu únic gol, per mitjà d'En Marti, aconseguint el Sans, en la segona part, els dos que donaren da victòria, obra d'En Franch i Costa
Els equits eren:
Sabadell: Pedret, Borràs, Moltó, Badal, Sancho, Barrachina, Martínez, Costa, Feliu, Franch i Oliveres.
Sans: Estruch, Cabedo, Muntané, Morera, LLuma, Desvens, Molins, Martí, Bertrand, Tena i Castellet.
Arbitrà l'Aramburo, sense dificultats.