Una bala acaba d'arribar al Llagostera des del @UESantsoficial! | Twitter

Data: 01/07/2021 15:00

Font: @UELlagostera | Twitter

Autor: @UELlagostera

Text: