Una bala acaba d'arribar al Llagostera des del @UESantsoficial!

Data: 01/07/2021 15:00

Font: @UELlagostera | X

Autor: @UELlagostera 

Text: