EUROPA-SANS | La jornada deportiva (pàg. 11)

Data: 24/02/1925

Font: La jornada deportiva

Autor: Gaspar Claret

Text:
Una entrada de Cross a Pedret, que logra arrebatarle el balón de entre las manos.

Foto Gaspar Claret