SANS - MARTINENC

Data: 09/02/1925

Font: La jornada deportiva

Autor: Gaspar Claret 

Text:
SANS - MARTINENC

Una pelota disputada, que finalmente logra el Sans

Foto Gaspar Claret