SANS - MARTINENC | La jornada deportiva (pàg. 13)

Data: 09/02/1925

Font: La jornada deportiva

Autor: Gaspar Claret

Text:
SANS - MARTINENC

Una pelota disputada, que finalmente logra el Sans

Foto Gaspar Claret