C.D. EUROPA - U.S. SANS | La jornada deportiva (pàg. 13)

Data: 01/12/1924

Font: La jornada deportiva

Autor: Gaspar-Claret

Text:
C.D. EUROPA - U.S. SANS

El keeper del club graciense parando un tiro difícil del Sans

Foto Gaspar-Claret