Equips

Grupo de Empresa SEAT
Grupo de Empresa SEAT
01/09/1960 - 31/08/1977

A la xarxa:

Altres equips relacionats:

Notícies
Bibliografía
Hemeroteca
G.E. SEAT 3 - U.D. Sants 1 (16/11/1969)


U.D. Sants 0 - G.E. SEAT 0 (29/03/1970)


U.D. Sants 1 - G.E. SEAT 2 (20/12/1970)


G.E. SEAT 0 - U.D. Sants 2 (02/05/1971)


G.E. SEAT 2 - U.D. Sants 1 (15/10/1972)


U.D. Sants 2 - G.E. SEAT 0 (04/03/1973)


G.E. SEAT 1 - U.D. Sants 0 (22/09/1974)


U.D. Sants 0 - G.E. SEAT 2 (09/02/1975)


U.D. Sants 0 - G.E. SEAT 0 (28/12/1975)


G.E. SEAT 1 - U.D. Sants 0 (09/05/1976)


G.E. SEAT 4 - U.E. Sants 4 (12/09/1976)


U.E. Sants 5 - G.E. SEAT 0 (30/01/1977)
SIGUE LA ESCALADA DEL SANS | El mundo deportivo (pĂ g. 21) 31/01/1977